Имаме удоволствието да Ви представим най-новият софтуерен продукт на "Акварел"

"SD" СИСТЕМА „ Умен чин”

Свалете нашето мобилно приложение

В ерата на високите технологии едно от основните предизвикателства на съвременното училище е фактът, че днешният ученик прекарва по-голямата част от времето си с поглед, насочен към екрана на мобилното си устройство. При това положение, натрупването на знания и социален опит в прякото общуване с учителите и съучениците става много трудно.

От друга страна мобилните устройства са идеалният „подсказвач". Дали забраната за използване на телефон в час ще реши проблемите? По-скоро не.... Може ли мобилният телефон да бъде част от учебния процес? Може ли да спечелим отново вниманието на учениците в час? Може ли да улесним работата на учителя и да му спестим време и енергия?

Водени от желанието си да сме полезни , да сме част от осъвременяването и улесняването на учебния процес, наш екип от специалисти прие тези въпроси като предизвикателство и днес отговорът ни е - Да, може!

Основни характеристики :
 • Осъществяване на връзка за пренос на информация между ученици и учители само с едно сканиране на иновативен хардуер, вграден в чина.
 • Улеснява проверката за отсъстващи ученици.
 • Дава възможност за статистическа информация за директорите относно заинтересоваността и присъствеността на учениците.
 • Уникално устройство за достъп за всеки ученик и учител, разпределени в различните стаи.
 • Онлайн портал, чрез който всеки учител може да качва файлове от компютър, както и да осъществи връзка между интерактивна дъска и мобилните устройства на учениците в час.
 • Възможност за сваляне на файлове от онлайн архив за предишни часове.
Предимства на приложението:
 • По-голяма ангажираност на учениците по време на часа чрез иновации, базирани на ИКТ.
 • Всички ресурси, необходими за часа, ще бъдат налични само с едно сканиране на устройството.
 • Нов, иновативен подход за обучение на учениците, който би могъл да да подпомогне традиционните методи.
 • Сигурна и надеждна платформа, подпомагаща дигитализацията на хартиените учебни помагала
 • Няма необходимост от създаване на нови групи за всеки отделен час, които да се натрупват и трудно да се управляват.
 • Виждат се само активните в момента потребители (учениците, които реално присъстват в час), а не всички, които някога са влизали.
 • Архив на всички файлове от конкретния час, достъпен определено време.
 • Учителски контрол на трансфера на данни- учителят определя в кой момент учениците имат право да изпращат файлове.
 • Всеки качен от учителя файл са записва в папка директно в устройството на ученика, което улеснява достъпа.
 • Средата е затворена и не дава възможност външен потребител да се регистрира с чужда парола (няма възможност за външно подсказване).